ສູນບໍລິການແກ໊ສຫຸງຕົ້ມ


ລັດວິສາຫະກິດ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວ (ລນລ) ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການບໍລິການຂອງ ລນລ. ຊື່ງ ລນລ ມີການບໍລິການກ່ຽວກັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຫລາຍຢ່າງ ລະອຽດມີຄືດັ່ງນີ້: ນ້ຳມັນທາງ ພາກພື້ນດິນ, ນ້ຳມັນ​ເຮືອ​ບິນ, ບັດຮັບນ້ຳມັນ, ນ້ຳມັນເຄື່ອງ, ຢາງປູທາງ, ແກ໊ສຫຸງຕົ້ມ, ຜະລິດຖັງບັນຈຸນ້ຳມັນ, ກໍ່ສ້າງ ສະຖານນີປ້ຳບໍລິການນ້ຳມັນ ແລະ ສາງນ້ຳມັນຄົບຊຸດ ພ້ອມເຄື່ອງອາໄຫຼ່, ລົດບໍລິການນ້ຳມັນເຄື່ອນທີ່, ລົດຂົນສົ່ງນ້ຳ ມັນ, ຫວັດຜອງບໍລິມາດ ແລະ ອານະໄມຖັງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ລົດ ຫລື ຖັງບັນຈຸນ້ຳມັນທີ່ຕິດຕັ້ງ ຕາມປ້ຳບໍລິການນ້ຳມັນ ຫລື ຢູ່ໂຄງການ, ຕິດຕັ້ງຫົວປ້ຳເບີກຈ່າຍນ້ຳມັນ, ອອກແບບສະຖານນີປ້ຳບໍລິການນ້ຳມັນ ແລະ ສາງບັນຈຸນ້ຳມັນ, ບ້ານພັກ ປ່ອງຄຳ ທີ່ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະ ຊ່ວຍການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸມັດ ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຍົກເວັ້ນ ພາສີອາກອນ, ຊື່ງລາຍລະອຽດຂອງການບໍລິການ ແຕ່ລະດ້ານມີຄືດັ່ງນີ້:

ວັນທີ : 07/12/2019

10,560 ກີບ

9,240 ກີບ

8,630 ກີບ