ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ


ລນລ ມີຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ໄວ້ບໍລິການຈຳໜ່າຍໃນແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ເປັນ ຕົ້ນ: ນຳມັນແອັດຊັງພິເສດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ, ນ້ຳມັນກາຊວນ, ນ້ຳມັນກາດຍົນ ຫຼື ນ້ຳມັນເຮືອບິນ, ນ້ຳມັນເຄື່ອງໄຂ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢາງປູທາງ.

ວັນທີ : 11/12/2018

10,890 ກີບ

9,660 ກີບ

8,790 ກີບ